logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Kategoria: Aktualności

Informacje

W dniach od 01-03 lipca 2020 r. oraz od 06-08 lipca 2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu aplikujących na staż zawodowy z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia poradnictwa zawodowego. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.  

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

W dniu 29.06.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu  z doradcą zawodowym aplikujących na staż zawodowy w celu zidentyfikowania potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

W dniu 24.06.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym aplikujących na staż zawodowy w celu zidentyfikowania potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.  

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

W dniach 04, 05, 10 czerwca 2020 r. zostały zaplanowane indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek projektu, które nie otrzymały Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Informacja

Dotacje na własną działalność rozdane, ALE Wciąż mamy dla Państwa ofertę 6-cio miesięcznych płatnych staży zawodowych. Zapraszamy wszystkie osoby przed 30 rokiem życia do skorzystania z naszej oferty. Zapraszamy również pracodawców do zwiększenia swojej kadry pracowniczej. Więcej informacji pod numerem 728545785.