logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

W dniach 04, 05, 10 czerwca 2020 r. zostały zaplanowane indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek projektu, które nie otrzymały Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.