logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Kategoria: Aktualności

Informacja

Informujemy, iż rekrutacja na staż zawodowy w projekcie nr POWR.01.02.01-18-0127/19 “Aktywizacja-Staż-Praca” została zakończona.

Informacja

W dniu 23.07.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym aplikujących na staż zawodowy w celu zidentyfikowania potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

Info

W dniach od 17.07.2020 r. do 21.07.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu aplikujących na staż zawodowy z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia poradnictwa zawodowego. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.  

Informacja

Harmonogram wsparcia

Informacja

W dniach od 13.07.2020 r. do 15.07.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu  z doradcą zawodowym aplikujących na staż zawodowy w celu zidentyfikowania potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.