logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Informacje

Informacje

W dniach od 01-03 lipca 2020 r. oraz od 06-08 lipca 2020 r. odbędą się 
indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu aplikujących na staż 
zawodowy z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia poradnictwa 
zawodowego. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.