logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Kategoria: Aktualności

Ostateczne listy oceny merytorycznej biznesplanów

Informujemy, iż poniżej zamieszczamy ostateczne listy oceny merytorycznej biznesplanów. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie “Aktywizacja-Staż-Praca” opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

Ostateczne listy biznesplanów

Informujemy, iż poniżej zamieszczamy ostateczne listy biznesplanów. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie “AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA” opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

Informacja

Informujemy, o zakończeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (biznesplanów) w Projekcie AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA nr POWR.01.02.01-18/0127 w celu oceny merytorycznej złożonych biznesplanów przez Uczestników Projektu.  

Harmonogram działania.

Informujemy, iż w dniach od 11.05.2020 r. do 17.05.2020 r. zaplanowano posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (biznesplanów) w Projekcie AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA nr POWR.01.02.01-18/0127 w celu oceny merytorycznej złożonych biznesplanów przez Uczestników Projektu.

Informacja

Informujemy, iż z dniem 6.05.2020 r. zakończono nabór biznesplanów w ścieżce dotacyjnej do projektu AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA nr POWR.01.02.01-18-0127/19.