logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Info

Info

W dniach od 17.07.2020 r. do 21.07.2020 r. odbędą się
indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu aplikujących na staż
zawodowy z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia poradnictwa
zawodowego. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.