logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Informacja

Informacja

Informujemy, iż rekrutacja na staż zawodowy w projekcie nr POWR.01.02.01-18-0127/19 “Aktywizacja-Staż-Praca” została zakończona.