logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Ostateczne listy oceny merytorycznej biznesplanów

Ostateczne listy oceny merytorycznej biznesplanów

Informujemy, iż poniżej zamieszczamy ostateczne listy oceny merytorycznej biznesplanów.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie “Aktywizacja-Staż-Praca” opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.