logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Informacja

Informacja

Informujemy, o zakończeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (biznesplanów) w Projekcie AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA nr POWR.01.02.01-18/0127 w celu oceny merytorycznej złożonych biznesplanów przez Uczestników Projektu.