logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Informacja

Informacja

Informujemy, iż z dniem 6.05.2020 r. zakończono nabór biznesplanów w ścieżce dotacyjnej do projektu AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA nr POWR.01.02.01-18-0127/19.
Poniżej zamieszczamy listę biznesplanów poprawnych formalnie, rekomendowanych do oceny merytorycznej.