logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Informacja

Informacja

Informujemy o rozpoczęciu od dnia 04.05.2020 r. I TURY rekrutacji do projektu “AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA” na płatny staż zawodowy.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.aktywizacja-staz-praca.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego należy składać dokumenty za pośrednictwem poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, ul. Kilińskiego 22 39-300 Mielec bądź elektronicznie na adres e-mail: paulina.marszalek@lootus.pl. z potwierdzeniem odbioru.