logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Informacja

Informacja

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu “Aktywizacja-Staż-Praca” dla Uczestników/czek projektu rozpoczyna się od dnia 21.04.2020 r. do dnia 06.05.2020 r.