logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

W dniach od 02.04.2020 r. do 19.04.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania z doradcą biznesowym w celu przeprowadzenia doradztwa przy pisaniu biznesplanu. Każdy z Uczestników/czek Projektu zostanie poinformowany telefonicznie o terminach spotkań z doradcą.