logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia.

W dniach od 17.03.2020 r. do 19.03.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia Poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek projektu.