logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Szczegółowy Harmonogram udzielania wsparcia

Szczegółowy Harmonogram udzielania wsparcia

W dniach od 09.03 do 12.03 2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym, których celem będzie identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu poprzez opracowanie lub aktualizację IPD (Indywidualnego Planu Działania)

 

Aktualizacja szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia