logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Zakończenie naboru do projektu “AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA” Ścieżka DOTACYJNA

Zakończenie naboru do projektu “AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA” Ścieżka DOTACYJNA

Informujemy, że w dniu 16.02 2020 zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu “AKTYWIZACJA-STAŻ-PRACA” Ścieżka DOTACYJNA
Wyniki Oceny Formalnej i Merytorycznej dostępne będą 24.02.2020 r. na stronie internetowej projektu i w biurze projektu.