logo ue
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mieelc
728 545 785
paulina.marszalek@lootus.pl

Przedłużona rekrutacja

Przedłużona rekrutacja

Rekrutacja została przedłużona do 16.02.2020, zapraszamy wszystkich biernych zawodowo z województwa podkarpackiego do 29 roku.
Oferujemy bezzwrotne dotacje w wysokości 23 050,00 zł oraz 12 miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł mc.